fbpx

SCANMAR | Trolsonda

  • Avansert ekkolodd som viser fiskeinngang
  • Måler åpningen på trålen, høyden fra overtelna til bunnen og trålens klaring fra bunnen
  • Brukes på pelagisk trål, bunntrål, Danish/Scottish Seine
  • Ideell sammen med Dørsensorene for å gi et overblikk av trålens geometri

Avansert ekkolodd
Trålsonden er et avansert ekkolodd som måler  trålens åpning, høyden fra overtelna til bunnen, og avstanden imellom trålen og bunnen.

Trålsonden gir også et forenklet ”sonarbilde” som viser fiskeinngang og indikerer mengden.

På brosystmet kan du velge mellom visningene “klassisk” og “tetthet”. Trådløs overvåkning av trålens åpning og midterste del av trålen har blitt en nødvendighet for mange av verdens fiskerier.

Montert i belgen viser Trålsonden om høyden på trålen er stabil, eller om det oppstår bøtteeffekter som gjør at fisk unnslipper.

Den viser også mengden av fisk som passerer, og sammen med et Tråløye i trålåpningen kan man enkelt se om fisk i åpningen ender opp bak i sekken.

Trålgeometri
Trålsonden er ideell sammen med Dørsensorene og Trålhastighet/Symmetrisensoren for full kontroll over trålens geometri.

Bildet viser et enkelt oppsett med Trålsonde, DørAvstandssensorer, Trålhastighet/Symmetri og Ristsensor på en reketråler.
Trålsonden viser hvor perfekt landingen var, at tauesituasjonen er stabil, og man ser inngang av reke i høyre del av bildet.

 

 

 

 

 

 

*Avhenger av akustikkforhold, støy fra fartøy, montering og plassering av sensor og hydrofon.
*Merk: Alle spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel  

Upplatingartíðir í desember

15. desember - 10:00–16.00
19. desember - 9:00–20.00
20. desember - 9.00–20.00
21. desember - 9.00–20.00
22. desember - 10.00–20.00
23. desember - 14.00–20.00
27. desember - 13.00-17:30
31. desember - stongt

2. januar - 9.00–17.30