fbpx

SCANMAR | Hurðahæddarsensor

Scanmars Dørhøydesensor er en kabelbasert modul for Dørsensoren.

Uplink og strøm går igjennom Dørsensoren.