fbpx

SCANMAR | Hydrafon

Scanmar har utviklet hydrofoner basert på opptak og erfaringer fra mer enn tusen fartøyer. For fartøyer som har kjøl og fisker under vanskelige forhold anbefaler vi at det benyttes to hydrofoner, en på hver side av kjølen. Hydrofonene kan monteres i kjølen eller i trunker som Scanmar får spesialprodusert.

De senere årene har det blitt mer vanlig at det installeres to sett hydrofoner på nybygg. Dette har sammenheng med forandring i signalmottak som følge av last og/eller fangstforhold, samt en ny funksjon vi utvikler for reduksjon av fartøyets skremmeeffekt på fisk.

Våre hydrofoner består av tre varianter:

Standard hydrofon for trål
Hydrofon for trål med temperaturføler
Hydrofon for snurper

En trålhydrofon med støymåling er under utvikling. Den vil måle støynivå og frekvens fra fartøyet i lavfrekvente områder som fisk oppfatter og blir skremt av. Endring av tauehastighet/pitch vil oftest føre til store endringer på frekvens og støynivå (forskjellige typer fisk har spesielle begrensede frekvensområder hvor påvirkning/skremmeeffekt er størst), slik at skremmeeffekten reduseres betraktelig.

103631 Hydrophone H4 B30x50 (PL) CE Prísur 34.000 Norskar kr.
105080 Hydrophone w/temp H4 B30x50/T (PL) 52.100 Norskar kr.