fbpx

SCANMAR | Trolristsensor

• Brukes under fiske med sorteringsrist
• Måler ristens vinkel og indikerer fangstmengdenRobust konstruksjon med spesialplast som reduserer behovet for reparasjoner og service
• Viser om vannstrømmen gjennom risten er blokkert slik at fangst går tapt
• Brukes både på bunntrål og pelagisk trål

Sorteringsrister ble først brukt under rekefiske på slutten av 80-tallet. Hensikten var å unngå bifangst under rekefiske i områder med mye småfisk. I mange land er trålfisket regulert, og det er påkrevet å bruke sorteringsrist på sekken i visse områder.

Bruk av Ristsensor
Scanmars Ristsensor ble utviklet for å vise nøyaktig vannstrøm gjennom risten, i tillegg til ristens vinkel. Vinkelen gir en god indikasjon på fyllingen av sekken og om trålen har vridd seg.

Vannstrøm
Ikke sjelden blokkeres risten av skate, seler, steiner etc., og vanngjennomstrømmingen i sorteringsristen er derfor viktig informasjon. I enkelte sesonger kan også store mengder glassmaneter tette maskene i sekken og forhindre vanngjennomstrømmingen. I slike tilfeller er det nødvendig å avslutte halet.

Ristens vinkel
Endringer i vinkelen gir en god indikasjon på fangstmengden til enhver tid, og loggens kurve viser hvor fangstinngangen var størst.
Sekken synker under fylling av reke (og fisk uten svømmeblære), og det er derfor vanlig å starte med en vinkel over 50° og avslutte halet når vinkelen er 37° eller 38°.

Skjermbildet viser Tråløye og Ristsensor på en liten reketråler. Tråløye informasjonen på venstre side av skjermen viser tydelig rekeinngangen. Dette ser vi også som blå markeringer i Ristsensorens logg til høyre. Ristens vinkel har falt (stigende kurve) fra over 55° til 44°. Vinkelens reduksjon korresponderer med rekeinngangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLINGER OG ALTERNATIVER
Vannstrøm
Måleområde 0 til 6 knop
Nøyaktighet ± 10% av verdi
(min. ± 0,1 knop)
Vinkel
Måleområde ± 30°
Nøyaktighet ± 1°
OPERASJON
Oppdateringshastighet Ca. 25 sek
Brukstid Ca. 30 timer
Maks. dybde 1200 m
BATTERI
Type NiCd, 2x12 V / 600 mAh
Ladetid 1,5 time
OPPLINK
Frekvensområde 38,9 – 43,4 kHz
Sendestyrke 190 dB // 1uPa @ 1m
Strålebredde 50 deg (-3dB)
Rekkevidde til fartøy Ca. 2 500 m*
VEKT
I luft 7,3 kg
I vann 2,4 kg
HOVEDDIMENSJONER
Lengde 255 mm
Bredde 242 mm
Høyde 93 mm
GODKJENNELSE
CE

*Avhenger av akustikkforhold, støy fra fartøy, montering og plassering av sensor og hydrofon.
*Merk: Alle spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel